Hakkımızda

Hakkımızda

Sizlere daima sektörümüzdeki en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.

DİKMEN İnşaat & Mühendislik Ltd. Şti. firmamızın benimsediği 3 temel politikadan biri olan “Kalite Politikası” ile müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunarak, değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerin etkin olarak sürdürülmesi, kaliteli hizmet sunmak amacıyla kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve performansının yanı sıra, rekabet gücünü de en yüksek düzeye çıkarmayı öncelikli ilkeri arasına almıştır.

DİKMEN İnşaat & Mühendislik Ltd. Şti. nin benimsediği İş sağlığı ve güvenliği politikası ile tüm işyerlerinde yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun olarak çalışmayı, oluşturduğu yönetim sistemi ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı hazırlamayı ve yüksek moral sağlanması için gerekli kaynakları temin etmeyi taahhüt etmektedir.

DİKMEN İnşaat & Mühendislik Ltd. Şti. nin benimsediği 3. temel politika olan çevre politikası ile çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal-yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı, çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçilerine iletmeyi kendine görev kabul etmekte ve taahhüt etmektedir .

İnşaat sektörünün farklı alanlarında aynı üstün uzmanlık ve köklü deneyimle hizmet verirken , tamamladığımız her yeni projenin yaşama ve yaşamı hep daha iyiye götürmeyi hedefleyen kurumsal birikimimize yepyeni değerler kattığına inanıyoruz. En üst düzeyde müşteri memnuniyetini hedefleyerek hizmet ulaştırdığımız her yeni kurum ve her yeni birey de bu değerler zincirinin vazgeçilmez bir parçası olarak aramıza katılıyor .

Kalite Politikamız

İnsan ve çevre odaklı, geniş bir vizyona sahip olma gayretindeyiz. DİKMEN İnşaat & Mühendislik Ltd. Şti. olarak bize verilen yükümlülükleri ve görevleri söz verilen zamanda tamamlamak bir prensip meselesinden öte bir vatani hizmet bilinciyle bakmaktayız. Gerek proje aşamalarında gerek iş akışı esnasında oluşabilecek problem ve aksamalara karşı işvereni dürüstlük çerçevesinde gözleri önüne sermeyi ise görev biliriz.

Üretimde teknolojik ve insan kaynaklarını en verimli bir şekilde harmanlayıp istenilen sonuca ulaşmak temel esastır.

Taahhütlerimiz ;
• Daima yeni ve verimli yönetim yaklaşımları ile sunduğumuz hizmetin ve koyduğumuz hedeflerin bir adım ilerisine taşımak,
• Görev başındaki iş ortaklarımızı da kalite politikamızın da bir ortağı haline getirmek,
• Güler yüzlü müşterileri işine bağlı çalışanlarla elde edileceğini biliyoruz . Bu yüzden çalışanlarımız bizim için önemlidir. Katkılarını daha da değerlendirmek adına sürekli eğitim ve geliştirmeyle dinamik yapımızı canlı tutmaktayı,
• Genel bir bakış açısıyla kalite anlayışını sadece iş yerinde değil hayatın her alnına uygulamaya gayret etmek .

Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

DİKMEN İnşaat & Mühendislik firmamızın hizmet ve faaliyet alanları...

İnşa ettiği her yapıda daha iyisini arayan DİKMEN İnşaat & Mühendislik Ltd. Şti. yepyeni zevklerin yaratıcısı olmayı hedef edinmiş, sorumluluğunun da biliciyle sağlamlığı esas alarak kalite ve güveni ödün vermeden gerçekleştirmiştir.

İnşaat ve müteahitlik alanında tecrübeye ve teknik birikime sahip olan DİKMEN İnşaat & Mühendislik Ltd. Şti. entegre bir hizmet anlayışı içerisinde, kaliteli ve yenilikçi konseptlerde geliştirdiği projelerle, iş ortakları ile güçlü işbirliği içerisinde çalışarak anahtar teslim hizmet vermektedir.

DİKMEN İnşaat & Mühendislik Ltd. Şti. tüm projelerinde, betonarme ve çelik yapı sistemleri dâhilinde tüm yapıları organize edebilecek ve üretebilecek bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.

Mühendislik kökenli firmamız inşaat projelendirmesi ve yönetimi, kalite kontrol ve işin zamanında teslim edilmesi süreçlerinde son derece başarılı hizmet sunmaktadır.

En temel çalışma ilkemiz hizmet verdiğimiz müşterilerimizin amaçlarına uygun projeleri tasarlamak ve uygun fiyatlandırma seçenekleri sunarak işe başlamaktadır.

Komple Bina İnşaatı, Yalıtım İşleri, Ofis – İşyeri Tadilatı, Alçı ve Alçıpan İşleri, Mantolama İşleri, Sıva İşleri, Boya – Badana İşleri, Mutfak Tadiladı, Banyo Tadilatı, Elektrik Tesisatı İşleri, Su Tesisatı İşleri, Mobilya işlerine kadar DİKMEN İnşaat & Mühendislik Ltd. Şti. firması güvencesindesiniz.

Dikmen İnşaat, yapı yönetmeliklerini ve müşteri fikirlerini dikkate alan firmamız Prefabrik konutlarda standart projeler oluşturduğu gibi müşteri odaklı çalışmasıyla isteğe bağlı projeler de hazırlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

DİKMEN İnşaat & Mühendislik olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. DİKMEN İnşaat & Mühendislik faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “sağlığını koru, işini koru” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;
İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de DİKMEN İnşaat & Mühendislik in koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
DİKMEN İnşaat & Mühendislik, İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bügünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

KALİTE HEDEFLERİ VE TAAHHÜTLER

KALİTE HEDEFLERİ VE TAAHHÜTLER

Hizmette verimliliğin ve etkinliğin artmasını sağlamak,
Mühendislik çözümleri ile fark yaratmak,
Kaliteden ve zamanındalıktan taviz vermeden optimal maliyetlere ulaşmak,
Üretim aşamalarında hatayı önlemek,
Üretim aşamalarında teknolojik gelişmelerden faydalanmak,
Eğitim faaliyetleri ile kadromuzun kalitesini arttırmak, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda sürekli kendini iyileştirmesini sağlamak, bu bilinci oluşturmak,
Kurumsallaşan yapımız içinde gerekli koşulları sağlayarak Toplam Kalite Yönetimini oluşturmak ve uygulamak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Neden Kentsel Dönüşüm?

Ülkemiz ve şehrimizdeki yapıların büyük çoğunluğu, deprem bölgesinde olmamıza rağmen ne yazık ki depreme karşı dayanıklı değildir. Dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların, olası bir depremde, ne kadar ciddi can ve mal kayıplarına sebep olduğunu ülkece yaşayarak öğrendik.
Kentsel dönüşüm ile birlikte, siz de ailenizi depreme karşı koruyabilir, modern, konforlu evlerinizi yaptırırken devletin sağladığı avantajlardan faydalanabilirsiniz. Bu aşamada devletin sağladığı kredi desteği, kira yardımı gibi teşvikler ile depreme dayanıklı, modern ve konforlu binaların yeniden inşası için 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Kentsel Dönüşümün Amacı Nedir?

Kanun, afet riski altındaki alanlar ve fiziksel-ekonomik ömrünü tamamlamış riskli yapıların yeniden inşasını sağlayarak, Yurt çapında, depreme dayanıklı, sağlıklı, yaşanılabilir alanlar oluşturmak için yürürlüğe girmiştir. Başlıca hedef, doğal afetler sonucunda bir daha can kaybı yaşanmamasını sağlamak ve şehirleri modern, sağlıklı, depreme dayanıklı şehirlere dönüştürmektir.

12 Adımda Kentsel Dönüşüm

1. Kat malikleri tarafından, Belediye İmar Müdürlüğü’ne başvurarak mevcut binanıza ait projeler temin edilir.
2. Gerekli evraklarla, “Deprem Risk Raporu” için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşa başvurulur.
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş lisanslı kuruluş Deprem Risk Raporunu hazırlar.
4. Hazırlanan rapor, lisanslı kuruluş tarafından, onay için Çevre Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğüne sunulur.
5. Bakanlık Deprem Risk Raporunu onaylar ve ilgili Tapu Müdürlüğüne yazı yazar.
6. Kat malikleri, en az 2/3 çoğunluk (10 dairelik bir binada en az 7 kişi) ile Bina Ortak Karar protokolünü imzalarlar.
7. Bu protokol Çevre Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğüne sunulur.
8. Kat malikleri ile yaptığımız sözleşme kapsamında çizilen projeye inşaat ruhsatı alınır.
9. Kat malikleri ilgili birime kira yardımı için başvuruda bulunur.
10 .Kat malikleri ihtiyaç halinde, ilgili finans kuruluşlarına kredi için başvuruda bulunur.
11. Binanın inşası, tarafımızdan projesine uygun şekilde tamamlanır ve tarafımızca belediyeden Yapı Kullanım İzin Belgeleri alınır.
12. Kullanıma hazır, depreme dayanıklı, konforlu, modern mimariye sahip yeni konutlar, sahiplerine teslim edilir.